#Indonesia

Atikan Damai di Indonésia

Muhammad Syawal Djamil ngébréhkeun yén atikan katengtreman, anu didasaran ku prinsip Islam, bisa ditaburkeun ngaliwatan kulawarga jeung lembaga atikan di Indonésia pikeun numuwuhkeun kasadaran kana pentingna katengtreman sarta bisa ngarojong pangwangunan masarakat anu beradab jeung adil.

Ngagulung ka luhur