#ndërtuesit e paqes

Edukimi për Paqe dhe Veprimi për Ndikim: Drejt një modeli për ndërtimin e paqes ndër breza, të udhëhequr nga të rinjtë dhe ndërkulturor

Ky artikull prezanton Edukimin për Paqe dhe Veprimin për Ndikim (PEAI), një program zhvillimi lidershipi i krijuar për të lidhur dhe mbështetur ndërtuesit e rinj të paqes. Ai diskuton se çfarë është PEAI, si funksionon dhe pse u krijua. Ai jep gjithashtu një paraqitje të shkurtër të punës që u zhvillua në vitin 2021 – duke angazhuar të rinjtë dhe komunitetet në 12 vende – dhe planet për të ardhmen. Mësimet nga PEAI janë për këdo që është i interesuar në edukimin për ndërtimin e paqes dhe nismat e veprimit që janë të udhëhequra nga të rinjtë, të mbështetur nga të rriturit dhe të angazhuara nga komuniteti.

Lufta dhe Militarizmi: Një dialog midis brezave midis kulturave

Uebinari "Lufta dhe Militarizmi: Një dialog ndër brezash midis kulturave" i organizuar nga World BEYOND War eksploroi shkaqet dhe efektet e luftës dhe militarizmit në mjedise të ndryshme dhe shfaqi qasje novatore që përdoren për të mbështetur përpjekjet e ndërtimit të paqes ndër breza të udhëhequra nga të rinjtë në globale, rajonale. , nivel kombëtar dhe lokal.

RAPORTI I SONDAZHËS SË TË RINJVE: Njohuritë dhe interesat e të rinjve për edukimin për paqen

Në prill 2021, Fushata Globale për Edukimin për Paqe (GCPE) kreu një anketë të fokusuar tek të rinjtë për të kuptuar më mirë ndërgjegjësimin dhe interesin për edukimin për paqen dhe drejtësinë sociale midis të rinjve të shkollave të mesme dhe të kolegjit. Ky raport është rezultat i gjetjeve dhe analizave të Fushatës Globale.

Përmbledhje e politikave: iTalking Across Generations on Education në Kolumbi

Nga gushti deri në nëntor 2021, Fundación Escuelas de Paz organizoi të parën e pavarur të Amerikës Latine Talking Across Generations on Education (iTAGe) në Kolumbi, duke eksploruar rolin e arsimit në promovimin e pjesëmarrjes së të rinjve dhe kulturës së paqes, si dhe zbatimin e Rezolutës së Këshillit të Sigurimit të OKB-së. 2250 për Rininë, Paqen dhe Sigurinë. 

Rinia, paqja dhe siguria - Një manual programimi

Kombet e Bashkuara zhvilluan një manual që përqendrohet në angazhimin e të rinjve në ndërtimin e paqes. Investimi në kapacitetin, agjensinë dhe udhëheqjen e ndërtuesve të rinj të paqes mund të forcojë aftësinë e tyre për të udhëhequr bashkëpunimisht përpjekjet e paqes dhe për të përdorur aftësitë e tyre për të trajtuar sfida të tjera që i prekin ata, si gjatë dhe pas pandemisë COVID-19.

Scroll to Top