#MGIEP

Instituti i Arsimit të UNESCO-s Mahatma Gandhi për Paqe dhe Zhvillim të Qëndrueshëm kërkon Zyrtarin e Politikave Arsimore

Instituti i Arsimit i UNESCO-s Mahatma Gandhi për Paqe dhe Zhvillim të Qëndrueshëm (MGIEP) kërkon një Zyrtar të Politikave Arsimore për të kontribuar në analizën e politikave që lidhen me Objektivin 4.7 të Zhvillimit të Qëndrueshëm drejt edukimit për ndërtimin e shoqërive paqësore dhe të qëndrueshme në mbarë botën. Afati i aplikimit: 31 tetor.

Scroll to Top