# punë akademike

Universiteti i Innsbruck kërkon Asist. Profesor në Studimet e Paqes

Kandidatit të suksesshëm do t'i ofrohet një pozicion 6-vjeçar si Asistent Universitar/Profesor Asistent në Njësinë e Studimeve të Paqes dhe Konfliktit. Kandidati pritet të zhvillojë një projekt kërkimor të pavarur në fushën e kërkimit të paqes dhe konfliktit me një qasje teorike që merr parasysh aspektet e transformimit të aplikuar të konflikteve dhe/ose edukimit të paqes.

Scroll to Top