Të mësuarit për të jetuar së bashku në paqe përmes Edukimit Global të Qytetarisë

Të mësuarit për të jetuar së bashku në paqe përmes Edukimit Global të Qytetarisë

Videoja e UNESCO-s mbi "Të mësojmë të jetojmë së bashku në paqe përmes Edukimit Global të Qytetarisë" shpjegon rëndësinë e Edukimit Global të Qytetarisë (GCED) në një botë të globalizuar dhe gjithnjë e më të ndërlidhur dhe të ndërvarur. GCED është çelësi për të kuptuar ndërlidhjet midis asaj lokale dhe asaj globale dhe për të ushqyer një ndjenjë të përkatësisë ndaj një njerëzimi të përbashkët. Ai ndërton motivimin për të marrë role aktive për të kontribuar në një botë më të drejtë, paqësore, tolerante dhe të qëndrueshme. Video gjithashtu ilustron se si GCED mund të dorëzohet brenda dhe jashtë shkollës.

Mbyll

Bashkojuni fushatës dhe na ndihmoni #SpreadPeaceEd!

1 Comment

Bashkohu me diskutimin ...