Periodik

Dita Botërore e Mësuesve

Global

Mbahet çdo vit në 5 Tetor që nga viti 1994, Dita Botërore e Mësuesve përkujton përvjetorin e miratimit të Rekomandimit të ILO / UNESCO të vitit 1966 lidhur me Statusin e Mësuesve. Ky Rekomandim përcakton standarde në lidhje me të drejtat dhe përgjegjësitë e mësuesve dhe standardet për përgatitjen e tyre fillestare dhe arsimimin e mëtejshëm, rekrutimin, punësimin dhe kushtet e mësimdhënies dhe të të nxënit.

Periodik

Dita Botërore e Mësuesve

Global

Mbahet çdo vit në 5 Tetor që nga viti 1994, Dita Botërore e Mësuesve përkujton përvjetorin e miratimit të Rekomandimit të ILO / UNESCO të vitit 1966 lidhur me Statusin e Mësuesve. Ky Rekomandim përcakton standarde në lidhje me të drejtat dhe përgjegjësitë e mësuesve dhe standardet për përgatitjen e tyre fillestare dhe arsimimin e mëtejshëm, rekrutimin, punësimin dhe kushtet e mësimdhënies dhe të të nxënit.