Periodik

Dita Ndërkombëtare e Jo-Dhunës

Global

Dita Ndërkombëtare e Jo-Dhunës vërehet në 2 Tetor, ditëlindjen e Mahatma Gandhi, udhëheqësit të lëvizjes indiane të pavarësisë dhe pionier i filozofisë dhe strategjisë së jo-dhunës.

Periodik

Dita Ndërkombëtare e Jo-Dhunës

Global

Dita Ndërkombëtare e Jo-Dhunës vërehet në 2 Tetor, ditëlindjen e Mahatma Gandhi, udhëheqësit të lëvizjes indiane të pavarësisë dhe pionier i filozofisë dhe strategjisë së jo-dhunës.