hulumtim

RAPORTI I SONDAZHËS SË TË RINJVE: Njohuritë dhe interesat e të rinjve për edukimin për paqen

Në prill 2021, Fushata Globale për Edukimin për Paqe (GCPE) kreu një anketë të fokusuar tek të rinjtë për të kuptuar më mirë ndërgjegjësimin dhe interesin për edukimin për paqen dhe drejtësinë sociale midis të rinjve të shkollave të mesme dhe të kolegjit. Ky raport është rezultat i gjetjeve dhe analizave të Fushatës Globale.

Njohuri për një botë komplekse: Rimendimi i roleve të kërkimit të paqes dhe edukimit për paqen (video)

Fondacioni Berghof dhe Instituti për Kërkimin e Paqes dhe Politikat e Sigurisë në Universitetin e Hamburgut organizuan një panel diskutimi më 25 nëntor mbi mënyrën se si edukimi për paqen dhe kërkimi për paqen duhet të reagojnë ndaj sfidave aktuale globale. Video e ngjarjes është tashmë në dispozicion.

Scroll to Top