Shqyrtime të librit

Rishikimi i Librit - Edukimi për paqen dhe të drejtat e njeriut: Një hyrje

Në "Edukimi për paqen dhe të drejtat e njeriut: Një hyrje", Maria Hantzopulos dhe Monisha Bajaj kanë shkruar një tekst hyrës të shkëlqyeshëm që zgjeron kuptimet tona dhe shërben si një platformë për të vazhduar t'i çojmë përpara studiuesit dhe praktikuesit në studimin dhe zbatimin e tyre të paqes dhe njerëzimit. edukimi për të drejtat. [Vazhdo te lexosh…]

Publikime

Çarmatosin Zemrat dhe Mendjet

George E. Griener, Pierre Thompson & Elizabeth Weinberg eksplorojnë rolin e dyfishtë të hibakusha, me disa që avokojnë për eleminimin total të armëve bërthamore, ndërsa të tjerët ia kushtuan jetën përpjekjeve shumë më pak të dukshme për të transformuar zemrat dhe mendjet. Kështu, trashëgimia e hibakusha-s mund të vlerësohet plotësisht duke shqyrtuar të dyja manifestimet e udhëheqjes së tyre në epokën bërthamore. [Vazhdo te lexosh…]