Punë

Universiteti Marquette kërkon Specialist të Edukimit për Paqe-Me kohë të plotë

Specialisti i Edukimit për Paqe do të ndihmojë në zhvillimin dhe zbatimin e programit Peace Works në shkollat ​​publike, private dhe fetare të Milwaukee. Ky pozicion është një pozicion me kohë të plotë (40 orë në javë), një vit i financuar nga granti, duke përfshirë përfitimet me opsionin për rinovim vjetor.

Universiteti Marquette kërkon Specialist të Edukimit për Paqe-Me kohë të plotë Lexo më shumë »

Komiteti i Juristëve për Politikat Bërthamore kërkon Drejtorin Ekzekutiv

Komiteti i Avokatëve për Politikat Bërthamore me qendër në Nju Jork kërkon një drejtor ekzekutiv i cili do të udhëheqë përpjekjet e avokimit për heqjen e armëve bërthamore përmes respektimit të ligjit ndërkombëtar dhe të brendshëm dhe është përgjegjës për të gjitha aspektet e operacioneve të LCNP.

Komiteti i Juristëve për Politikat Bërthamore kërkon Drejtorin Ekzekutiv Lexo më shumë »

UNESCO kërkon drejtor vizionar për Institutin Mahatma Gandhi të Edukimit për Paqe dhe Zhvillim të Qëndrueshëm

UNESCO, si agjencia udhëheqëse për Objektivin 4 të Zhvillimit të Qëndrueshëm mbi Arsimin me Cilësi Gjithëpërfshirëse, aktualisht po kërkon një Drejtor vizionar proaktiv për Institutin Mahatma Gandhi të Arsimit për Paqe dhe Zhvillim të Qëndrueshëm (MGIEP). Kandidati i duhur do të jetë një lider, i aftë të nxisë besimin përmes një qasjeje gjithëpërfshirëse dhe të frymëzojë të tjerët.

UNESCO kërkon drejtor vizionar për Institutin Mahatma Gandhi të Edukimit për Paqe dhe Zhvillim të Qëndrueshëm Lexo më shumë »

Scroll to Top