kurrikula

Muzetë për Paqen: Burimet

Muzetë për paqen janë institucione arsimore jofitimprurëse që promovojnë një kulturë paqeje përmes mbledhjes, shfaqjes dhe interpretimit të materialeve të lidhura me paqen. Rrjeti Ndërkombëtar i Muzeve për Paqe siguron disa burime që lidhen me muzetë e paqes, duke përfshirë një drejtori globale, punime konferencash dhe artikuj të rishikuar nga kolegët. [Vazhdo te lexosh…]