Opinion

Rrënjët e thella amerikane të pushkatimeve në Atlanta

Ky OpEd nga The New York Times demonstron se si konvergjenca e shtypjeve të pësuara nga ata që mbajnë barrën më të madhe të dhunës sistematike dhe strukturore janë gjithashtu më të prekshmet ndaj formave të shumta të dhunës fizike, përfshirë vrasjet. Ai thërret arsimtarët e paqes për vetëdijësimin e konvergjencës si një themel për një hetim mbi sfidën e krijimit të përvojave të të mësuarit për të ndriçuar qëndrimet paragjykuese dhe vlerat diskriminuese që lehtësojnë dhunën e sjelljes dhe mbështesin strukturat. [Vazhdo te lexosh…]

Lajmet dhe Pikat kryesore

Universitetet që angazhojnë burrat për t'i dhënë fund dhunës ndaj grave

Programet e parandalimit të dhunës së burrave (MVP) kërkojnë të transformojnë heshtjen dhe mosveprimin e burrave në aleancë dhe ndryshim. Sidoqoftë, duhet të jetë e qartë: MVP është një qasje plotësuese ndaj punës tjetër të dhunës ndaj grave (VAW). Çështja nuk është përqendrimi i burrave, por mbështetja e aktivizmit, hulumtimit dhe udhëheqjes së grave drejt qëllimit për t'i dhënë fund VAW kudo që është e mundur. [Vazhdo te lexosh…]