Xigashooyinka Waxbarshada Nabadda iyo Xusuusta: Buugga Tilmaamaha Waxbarashada Nabadda

"Xigasho"

Xaalad kasta oo shakhsiyaadka qaar ay uga hortagaan kuwa kale inay ku lug yeeshaan geeddi-socodka baaritaanka waa mid ka mid ah rabshadaha. Qaababka la adeegsaday muhiim maaha; in laga fogeeyo aadanaha go'aankooda waxay tahay in loo beddelo shay. ”

Scroll to top