noq

Maalinta Caalamiga ah ee Rabshad la'aanta

Global

Maalinta Caalamiga ah ee Rabshadaha Xadgudubka waxaa la xusaa 2da Oktoobar, dhalashada Mahatma Gandhi, hoggaamiyaha dhaqdhaqaaqa xorriyadda Hindiya iyo hormuudka falsafadda iyo istiraatiijiyadda rabshadaha.

noq

Maalinta Caalamiga ah ee Rabshad la'aanta

Global

Maalinta Caalamiga ah ee Rabshadaha Xadgudubka waxaa la xusaa 2da Oktoobar, dhalashada Mahatma Gandhi, hoggaamiyaha dhaqdhaqaaqa xorriyadda Hindiya iyo hormuudka falsafadda iyo istiraatiijiyadda rabshadaha.