Kaj morate vedeti o preprečevanju nasilnega ekstremizma z izobraževanjem (UNESCO)

(Objavljeno iz: UNESCO. 10. februar 2023)

Kaj je nasilni ekstremizem?

Ker se nihče ne rodi kot nasilni skrajnež, ampak ga naredijo in podžgejo. Izobraževanje je močno orodje za krepitev odpornosti učencev na nasilni ekstremizem. Pomaga krepiti njihovo zavezanost nenasilju in miru, zlasti z obravnavanjem sovražnih in nasilnih pripovedi.

Nasilni ekstremizem je grožnja miru in strpnosti. Je stalna grožnja varnosti, človekovim pravicam in trajnostnemu razvoju. Nobena država ali regija na svetu danes ni imuna pred njegovimi uničujočimi vplivi. Ni dovolj, da se temu zoperstavimo: moramo ga preprečiti. Ker se nihče ne rodi kot nasilni skrajnež, ampak ga naredijo in podžgejo. Izobraževanje je močno orodje za krepitev odpornosti učencev na nasilni ekstremizem. Pomaga krepiti njihovo zavezanost nenasilju in miru, zlasti z obravnavanjem sovražnih in nasilnih pripovedi. To ključno delo se začne čim prej, v šolskih klopeh. Unesco pomaga državam izvajati izobraževalne programe, ki pomagajo graditi odpornost učencev na nasilni ekstremizem in blažiti gonila pojavov.

Kakšna je vloga Unesca pri preprečevanju nasilnega ekstremizma?

Unesco v okviru svojega programa pomaga državam pri odpravljanju vzrokov za nasilni ekstremizem globalno državljansko izobraževanje. Prizadeva si za krepitev zmogljivosti nacionalnih izobraževalnih sistemov (npr. politik, učiteljev, izobraževalnih vsebin), da prispevajo k nacionalnim preventivnim prizadevanjem.

  • Globalno zagovorništvo: UNESCO sodeluje s strokovnjaki za izobraževanje z vsega sveta, da bi dosegel mednarodno soglasje o potrebi po povečanem in na človekovih pravicah temelječem udejstvovanju izobraževalnega sektorja pri preprečevanju nasilnega ekstremizma ter opredelil in preučil konkretne in celovite odzive izobraževalnega sektorja na grožnje. nasilnega ekstremizma.
  • Razvoj smernic: UNESCO pomaga snovalcem izobraževalne politike pri načrtovanju in izvajanju učinkovitih in ustreznih ukrepov, povezanih z izobraževanjem, s čimer prispeva k nacionalnim prizadevanjem PVE, tako v formalnem kot neformalnem okolju ter na različnih ravneh (srednješolsko, tehnično in poklicno usposabljanje, visokošolsko izobraževanje). To delo vključuje tudi podporo učiteljem pri vodenju razprav v razredu v zvezi s PVE in radikalizacijo ter ustvarjanju ozračja v razredu, ki je vključujoče in vodi k spoštljivemu dialogu, odprti razpravi in ​​kritičnemu razmišljanju.
  • Kapaciteta-ojačitev: UNESCO razvija pobude za krepitev zmogljivosti za izobraževalne strokovnjake o tem, kako obravnavati nasilni ekstremizem z globalno državljansko vzgojo in preprečevanjem genocida, v partnerstvu z Unescovim mednarodnim inštitutom za krepitev zmogljivosti v Afriki (IICBA) in Azijsko-pacifiški center za izobraževanje za mednarodno razumevanje (APCEIU).

Kakšne vire ponuja UNESCO?

Unescov ukrep za preprečevanje nasilnega ekstremizma prek izobraževanja (PVE-E) si prizadeva okrepiti zmogljivosti nacionalnih izobraževalnih sistemov (npr. politik, učiteljev, izobraževalnih vsebin), da bi ustrezno in učinkovito prispevali k nacionalnim prizadevanjem za preprečevanje.

  • za oblikovalci politik or donatorji, zagotavlja UNESCO navodila za krepitev zmogljivosti izobraževalnih ustanov za preprečevanje nasilnega ekstremizma.
  • za Učitelji, UNESCO je razvil a vodnik o tem, kako govoriti o nasilnem ekstremizmu in s tem povezana sporna vprašanja z učenci. Orodje pomaga učiteljem razumeti nasilni ekstremizem in nudi praktične nasvete o tem, kdaj in kako razpravljati o vprašanju nasilnega ekstremizma z učenci. Učiteljem tudi pomaga ustvariti vzdušje v razredu, ki je vključujoče in spodbuja spoštljiv dialog, odprto razpravo in kritično mišljenje.
  • za mladi Unescov Inštitut Mahatma Gandhi za izobraževanje za mir in trajnostni razvoj (MGIEP), ki želi prispevati k prizadevanjem za preprečevanje uporabna priporočila, osredotočena na mlade in pobude za širok nabor zainteresiranih strani ter krepitev zmogljivosti za mlade pri socialnem in čustvenem učenju.
  • za vse deležnike izobraževanja da bi izvedel poglede mladih na delo, opravljeno za preprečevanje nasilnega ekstremizma, je UNESCO pripravil a vodnik na podlagi prispevka več kot 2,000 mladih z vsega sveta. Zagotavlja nabor uporabnih smernic za učitelje, šolske upravitelje, oblikovalce politik, družino, verske voditelje in druge neformalne vplivneže.

Obravnavanje vseh oblik diskriminacije in sovražnega govora prispeva h krepitvi odpornosti učencev na nasilne ekstremistične ideologije in k spodbujanju njihove zavezanosti nenasilju in miru.

Obravnavanje vseh oblik diskriminacije in sovražnega govora prispeva h krepitvi odpornosti učencev na nasilne ekstremistične ideologije in k spodbujanju njihove zavezanosti nenasilju in miru. Zato je UNESCO razvil široko paleto uporabnih gradiv globalno državljansko izobraževanjeobravnavanje antisemitizma , izobraževanje za pravno državoobravnavanje teorij zarote in sovražni govor.

Generalna skupščina Združenih narodov je 12. februarja razglasila Mednarodni dan preprečevanja nasilnega ekstremizma, ki vodi k terorizmu. Njegov namen je povečati ozaveščenost o grožnjah, povezanih z nasilnim ekstremizmom, in okrepiti mednarodno sodelovanje. Obeleževanje dneva poudarja pomembno vlogo medvladnih organizacij, civilne družbe, akademskega sveta, verskih voditeljev in medijev v boju proti terorizmu in preprečevanju nasilnega ekstremizma.

Pridružite se kampanji in nam pomagajte #SpreadPeaceEd!
Prosim pošljite mi e-pošto:

Pridružite se razpravi ...

Pomaknite se na vrh