# izobraževanje učiteljev

UNESCO zbere trenerje učiteljev za spodbujanje vzgoje za mir in preprečevanje nasilnega ekstremizma v izobraževanju učiteljev

Ministrstvo za šolstvo in šport v Ugandi izvaja projekt Peace Education and Prevention of Violent Extremism s podporo UNESCO-vega Mednarodnega inštituta za krepitev zmogljivosti v Afriki. 29. julija je bila v Kampali organizirana enodnevna delavnica za sodelovanje deležnikov, namenjena izmenjavi izkušenj o mirovni vzgoji in preprečevanju nasilnega ekstremizma v izbranih ustanovah za usposabljanje učiteljev v Ugandi.

Priročnik za mirovno vzgojo za regijo Velikih jezer

Priročnik o mirovni vzgoji je produkt regionalnega projekta mirovne vzgoje Mednarodne konference regije Velikih jezer (ICGLR) in je namenjen učiteljem, moderatorjem, trenerjem in vzgojiteljem, ki želijo v svoje delo in učne načrte vključiti vzgojo za mir.

Pomaknite se na vrh