Sprava in izobraževanje v Bosni in Hercegovini: od segregacije do trajnostnega miru

Nova knjiga

Sprava in izobraževanje v Bosni in Hercegovini: od segregacije do trajnostnega miru

Avtor: Eleonora Emkić
Založnik / datum:
Springer / 2018
[icon name = ”share” class = ”” unprefixed_class = ””] obiščite Springer za več informacij in nakup

  • Pomembno za vzgojitelje, ki prispevajo k dolgoročnemu načrtu izobraževalnega sistema v državah po konfliktu
  • Konkretni koraki o tem, kako vključiti vrednote mirovne vzgoje v formalni izobraževalni sistem in v širšo skupnost
  • Pomembno za vse zainteresirane strani, ki se ukvarjajo z izobraževanjem na nacionalni ravni v postkonfliktnem okolju

Dve desetletji po vojni se Bosna in Hercegovina (BiH) še vedno sooča s šibko nacionalno identiteto ter etničnimi in verskimi delitvami, ki državi še naprej preprečujejo trajnostni mir in razvoj. Tudi izobraževalni sistem je razdeljen po etnični in verski pripadnosti. Ta študija razpravlja o raziskovalnih vprašanjih o izzivih, s katerimi se je soočila BiH na poti k preobrazbi miru; o razmerju med trenutnim izobraževalnim sistemom in razvojem trajnostnega miru v BiH; kot tudi odgovoriti, kako doseči pozitiven in trajnosten mir v BiH z mirovno vzgojo. Da bi ponudili okvir za izgradnjo miru, študija ponuja analizo vloge izobraževanja in izobraževalnih programov (formalnih in neformalnih) pri ustvarjanju etnične identitete in mirnem sobivanju v BiH od Osmanskega cesarstva do danes. Študija temelji na intervjujih z zainteresiranimi stranmi iz BiH o vrzelih v procesu izgradnje miru, izobraževalnem sistemu in predlogih za izboljšave.

kako 1

Pridružite se razpravi ...