Peace by Piece: Vključevanje mirovnega izobraževanja v Nepalu

Manish Thapa

Docent
Oddelek za študije konfliktov, miru in razvoja
Univerza Tribhuvan

(Pozdravno pismo: številka 82, april 2011)

ManishDragi prijatelji Globalne kampanje za mirovno vzgojo,

Nepalski konflikt je družbi pustil nasilno in negotovo zapuščino, kjer spoštovanje človekovih pravic in razumevanje mirnega sožitja med ljudmi različnih mnenj ali okolij pogosto ni bilo. Desetletje izgubljenih izobraževalnih priložnosti, razpad skupnosti in družin ter razširjena brezposelnost izjemno bremenijo nepalsko družbo.

Izobraževanje je eden najperspektivnejših načinov za izgradnjo pokonfliktne nacionalne države, kjer otroci razumejo koncepte in orodja za vzpostavljanje miru in državljansko udeležbo ter imajo izkušnje z njimi. Da bi ustvaril kulturo miru in razumevanje človekovih pravic, državljanske pismenosti in veščin za vzpostavljanje miru, izobraževalni sistem v Nepalu v nacionalni kurikulum vključuje možnosti učenja, ki študentom zagotavljajo potrebne spretnosti, stališča, vrednote in znanje razumeti in uveljaviti svoje pravice v okviru pravne države; razviti vrednote strpnosti in zavezanosti miru in pravičnosti; in graditi veščine kritičnega mišljenja, reševanja problemov in reševanja konfliktov, da bodo v pokonfliktnem okolju lahko polnopravni državljani. Vlada, nevladne organizacije in nevladne organizacije so prepoznale vlogo, ki jo lahko ima mirovna vzgoja pri stabilizaciji pokonfliktne nepalske tranzicije. Mirovna vzgoja je bistvena sestavina kakovostnega osnovnega izobraževanja in igra dvojno vlogo pri tem, da mladino preprečuje doseg konfliktov in ji pomaga razumeti pomen nasilnega preprečevanja in reševanja konfliktov. Poudarja težave z nasiljem in nato mladim daje moč, da razmislijo o načinih, kako bi se lahko nenasilno borili proti nepravičnosti in strukturne neenakosti nadomestili z institucijami, ki ustvarjajo pravičnejši svet (Thapa, 2009).

Nepal je sledil naslednjim participativnim, multidisciplinarnim in večdimenzionalnim procesom intervencij za vzgojo miru:

a) Vključevanje politike: Nepal je mirovno vzgojo vključil v izobraževalno politiko. Tako je politika spodbujanja miru in izobraževanja o človekovih pravicah določila in zagotovila možnosti za intervencije mirovnega izobraževanja v vseh podsektorjih izobraževanja: učni načrt, formalno izobraževanje, neformalno izobraževanje, izobraževanje učiteljev in alternativno izobraževanje.

b) Kartično načrtovanje: Preslikava učnih načrtov analizira šolske programe z vidika miru, človekovih pravic in državljanske vzgoje. Ta dejavnost je nadalje pripomogla k opredelitvi področij za vključevanje vsebin mirovnega izobraževanja.

c) Razvoj zmogljivosti: Organizirane so bile dejavnosti za razvoj zmogljivosti, kot so usposabljanje učiteljev za izobraževanje o miru in človekovih pravicah ter izobraževanje za ozaveščanje in orientacijo učencev učnih načrtov, učiteljev in šolskih učiteljev. Nato je bila pred uvedbo intervencij za mirovno vzgojo ustanovljena skupina strokovnjakov. Poleg tega so bile med postopkom kurikularnih posegov kot sestavni del programa izvedene delavnice in posveti.

d) Razvoj memoranduma o soglasju: Nepal je usklajeno oblikoval in izvajal intervencije za vzgojo miru. Tako je bilo opravljenih več posvetovanj, ki so vključevala zadevne nacionalne in mednarodne institucije. Na podlagi teh srečanj je prišlo do skupnega dogovora o razvoju memoranduma o soglasju med različnimi institucijami. Center za razvoj učnih načrtov je zato sprožil in razvil Memorandum o soglasju med vlado VN / CDC, UNICEF-om, Unescom in Save the Children Nepal, da bi zagotovil dobro usklajenost pri intervencijah za vzgojo miru.

e) Proces participativnega posredovanja: Da bi bile intervencije mirovne vzgoje bolj ustrezne, je bila ustanovljena živahna in vključujoča posvetovalna skupina, ki je zastopala marginalizirane skupnosti, kot so Daliti, ženske in invalidi.

f) Oblikovanje koordinacijskega odbora: Za uskladitev intervencij je bil ustanovljen koordinacijski odbor. Odbor so sestavljali predstavniki institucij na ravni politike, kot so Center za razvoj učnih načrtov, ustanova za usposabljanje učiteljev, organ za izvajanje neformalnega izobraževanja, Nacionalna komisija za človekove pravice, agencije OZN in nevladne organizacije, kot je Save the Children. Ta odbor daje tehnične prispevke, usklajuje mirovne pobude in spodbuja mirovno pobudo z delitvijo in mobilizacijo virov (tehničnih, finančnih in materialnih).

Manish Thapa
Docent
Oddelek za študije konfliktov, miru in razvoja

Univerza Tribhuvan

Povezave za dodatne informacije

Zapri
Pridružite se kampanji in nam pomagajte #SpreadPeaceEd!
Prosim pošljite mi e-pošto:

Pridružite se razpravi ...

Pomaknite se na vrh