Georg Arnhold višji sodelavec za izobraževanje za trajnostni mir: razpis

(Foto: prek GEI)

(Objavljeno iz: Inštitut Georga Eckerta.)

RAZPIS ZA PRIJAVE 2022

Obiščite uradno spletno stran Georga Arnholda višjega sodelavca

O Inštitut za mednarodne raziskave učbenikov Georg Eckert, član Leibnizovega združenja (GEI) z veseljem objavlja razpis za prijavo Georga Arnholda, višjega sodelavca za izobraževanje za trajnostni mir do leta 2022. Imenovanje za štipendijo, ki vključuje do šest mesecev raziskovalnega bivanja na GEI, ponuja izjemnim učenjakom in izkušenim praktikom na področju mirovne vzgoje priložnost, da opravljajo delo na področju izobraževanja za trajnostni mir, po možnosti s poudarkom o izobraževalnih medijih in transformacijskih družbah ter o svojih projektih in ugotovitvah razpravljati z drugimi učenjaki in strokovnjaki na letni mednarodni poletni konferenci programa Georg Arnhold.

Cilj štipendije je spodbujati izobraževanje za trajnostni mir s posebnim poudarkom na izobraževalnih medijih in učnih načrtih na srednješolski ravni v pokonfliktnih ali prehodnih družbah. Njeni glavni cilji so premostiti vrzel med teorijo in prakso, pospeševati mednarodno znanstveno izmenjavo in prenašati izsledke raziskav v praktična priporočila za tiste, ki so dejavni pri reševanju konfliktov, in s tem prispevati k izgradnji zmogljivosti civilne družbe. Rezultat dela štipendista naj bi zato bili po možnosti dokumenti o politikah, izobraževalni materiali, raziskovalni članki ali večja publikacija.

DRUŠTVO JE OBDOBLJENO

 • Mesečna štipendija do 3,300 EUR za štipendijsko obdobje do šestih mesecev, ki vključuje daljše bivanje (vsaj od 3 do šest mesecev) na Inštitutu Georg Eckert v Braunschweigu v Nemčiji
 • Povratni letalski prevoz do Nemčije
 • Administrativna podpora koordinatorjev programov (vključno z urejanjem publikacij v angleškem jeziku, objavljenih med štipendiranjem in kot rezultat štipendije).

UPRAVIČENOST

Ugledni znanstveniki s področja humanistike, političnih in družbenih ved, izobraževalnih ved ali prava, ki so doktorirali. in imajo odlično znanje angleščine. Kandidati morajo dokazati izjemne akademske ali strokovne dosežke na svojem področju in v idealnem primeru kombinirati znanstveno odličnost in stike s praktičnimi praksami in lokalnim delom.

Dobrodošli so tudi posamezniki z bogatimi mednarodnimi izkušnjami na visoki ravni v vladnih ali nevladnih organizacijah ali v mednarodnih organizacijah, ki odlično obvladajo angleščino. Inštitut Georg Eckert bo zato obravnaval tudi prijave izvajalcev, ki nimajo doktorata znanosti. ki pa imajo vsaj pet let naprednih poklicnih izkušenj na področju mirovne vzgoje in ki lahko dokažejo, da so njihova dela in / ali raziskovalni projekti izjemno vplivali na področje mirovne vzgoje.

OBVEZNOSTI IMETNIKA NADZORA

 • Višji sodelavec Georg Arnhold bo opravljal delo na področju izobraževanja za trajnostni mir, po možnosti s poudarkom na izobraževalnih medijih, razvoju učnih načrtov in preobrazbenih družbah.
 • Nosilec štipendije bo o ugotovitvah projekta razpravljal z drugimi učenjaki in strokovnjaki na letni mednarodni poletni konferenci programa Georg Arnhold.
 • Štipendija zahteva daljše bivanje (vsaj tri do šest mesecev) na inštitutu Georga Eckerta v Braunschweigu v Nemčiji.
 • Georg Arnhold Starejši sodelavec bo predstavil svoj projekt na javnem predavanju na Inštitutu Georg Eckert.
 • Ugotovitve / rezultati štipendijskega projekta bodo objavljeni najpozneje eno leto po prenehanju štipendije.
 • Kandidati so odgovorni za pridobitev potnega lista in morebitnega vizuma, pa tudi za ureditev lastnega zdravstvenega zavarovanja za čas bivanja v Nemčiji.

PRIJAVNI DOKUMENTI

Vloga mora vsebovati:

PISMO ZA POKRIVANJE

Spremno pismo mora vsebovati dokaze o kakovosti kandidatove štipendije in strokovnega znanja; kandidatov izkušenj na visoki ravni z delom v vladnih ali nevladnih organizacijah ali v mednarodnih organizacijah (največ 2 strani).

V prijavi odgovorite tudi na vprašanje, kakšen pomen bi štipendija imela za vaš poklicni razvoj in na kakšne načine lahko prispeva k vašemu delu. Poleg tega bi radi slišali, kaj bi lahko vaše delo kot sodelavec na GEI prispevalo k delu inštituta in programa Georg Arnhold.

OPIS PROJEKTA RAZISKAVE / KNJIGE

Dokumentacija za prijavo mora nadalje vsebovati opis (raziskovalnega) projekta ali knjige, na kateri želi kandidat delati. Kandidati morajo jasno navesti cilje svojega projekta / raziskave, opisati metodologijo in opisati pomen svojega dela na področju izobraževanja za trajnostni mir ter predvidene rezultate projekta. Opis projekta mora nadalje vsebovati okvirni časovni razpored trajanja raziskovalne štipendije, pa tudi izdelano strategijo razširjanja rezultatov (največ 5 strani).

VZOREC ŽIVLJENJA IN PISANJA

Kandidati morajo predložiti tudi celoten življenjepis, vključno s seznamom publikacij. Če večina publikacij ni v angleščini, mora kandidat zagotoviti prevod naslovov. Dokumentacija za prijavo mora nadalje vsebovati vzorec prijaviteljevega trenutnega znanstvenega dela; to je lahko poglavje knjige ali članek (največ 2 vzorca, ne več kot 25 strani).

Izvajalci, ki morda nimajo seznama akademskih publikacij, lahko predložijo seznam poročil o projektih / programih ali izobraževalnih gradiv, ki so jih izdelali ali so bili del / pod nadzorom. Na seznamu mora biti jasno navedena vloga kandidata v projektu / programu ter njihov prispevek k izdelavi publikacij / gradiv. Dokumentacija za prijavo mora vsebovati tudi vzorec trenutnega dela prosilca; to je lahko poročilo o projektu / programu ali oris predhodno izvedenega projekta (največ 2 vzorca, ne več kot 25 strani).

IZPOLNJENA PRIJAVNICA

Za izpolnitev vaše vloge je treba dokumente dopolniti z izpolnjenimi prijavnica. Obrazec je treba izpolniti, natisniti in podpisati, preden ga oddate kot optično prebrani dokument PDF.

PREDLOŽITEV PRIJAVNIH DOKUMENTOV

Vsi dokumenti morajo biti predloženi v obliki PDF kot ena datoteka, ki ne sme presegati 9 MB. Vloge ne smete oddati v zip datoteki ali prek datotečnega strežnika. Predložiti je treba v elektronski obliki.

Ime datoteke naj bo »Georg Arnhold Senior Fellow 2022 - YOUR NAME«.

Prosimo, pošljite prijave na [e-pošta zaščitena], z naslovom »Georg Arnhold Senior Fellow 2022 - YOUR NAME«.

ROK UPORABE. \ T

Rok za prijavo za štipendijo 2022 je 31. januar 2021. Uspešni kandidat lahko štipendijo začne najkasneje januarja 2022.

MERILA ZA PROCES PRIJAVE IN IZBIRE

Proces prijave vključuje tri korake:

 • Pregled vlog odbora GEI z Inštituta Eckert
 • Ocenjevanje prijav kandidatov iz ožjega izbora s strani strokovnjakov s področja mirovne vzgoje
 • Končni izbor akademskega svetovalnega odbora programa.

Glavna merila, na katerih bo odbor temeljil pri odločanju, bodo akademski ugled kandidatov, njegove izkušnje kot strokovnjak in kakovost projekta, predvidenega za njihovo štipendiranje v programu Georg Arnhold. Da bi dobila jasno predstavo o sposobnosti kandidatov za razširjanje, komuniciranje in doseganje ciljev svojih projektov, bo izbirna komisija povabila številne kandidate, da se udeležijo spletnega razgovora na letni seji upravnega odbora, ki bo pozno spomladi 2021. Na tem srečanju bo izbran uspešen kandidat.

Upoštevajte, da bo postopek izbire trajal več mesecev. Vsi prosilci bodo o rezultatih obveščeni proti koncu prve polovice leta 2021.

Zapri

Pridružite se kampanji in nam pomagajte #SpreadPeaceEd!

Bodite prvi, ki komentira

Pridružite se razpravi ...