raziskave

Izobraževanje zgodovine in sprava v (post) konfliktnih družbah

Ta esej Jamieja Wiseja obravnava vlogo izobraževanja zgodovine pri oblikovanju kolektivnega spomina in medskupinskih odnosov v (post) konfliktnih kontekstih. Izobraževanje iz zgodovine se križa z vzgojo za mir, saj se osredotoča na to, kako se v (post) konfliktnih izobraževalnih okoljih prikličejo in oblikujejo pripovedi o nasilju v preteklosti.

Koga šola najbolj prizadene pri zapornem cevovodu?

Kako lahko vzgojitelji končajo cevovod od šole do zapora? Prvi korak je razmislek o alternativnem pristopu k šolski disciplini. Program doktorata na področju izobraževalne politike in vodenja pri ameriški univerzi je razvil jedrnat vodnik in infografiko za nadaljnje učenje.

Pomaknite se na vrh