Citáty a memy o mierovom vzdelávaní: Bibliografia o mierovom vzdelávaní

Autor (ri): Paco Cascón

Nahrať súbor

„Citát“

„V novom storočí je učenie sa riešenia konfliktov spravodlivým a nenásilným spôsobom veľkou výzvou, ktorej sa pedagógovia mieru nemôžu vyhnúť, ani by sme si to nepriali.“

„En el nuevo siglo, aprender a resolver conflictos de manera justa y novio- lenta es todo un reto que la educación para la paz no puede ni quiere soslayar.“

Anotácia:

Autor publikoval tento dokument, editovaný UNESCOm, Escola de Cultura de Pau, v angličtine, španielčine, francúzštine a Euskere
http://pacoc.blog.pangea.org/documentos/

Prejdite na začiatok