Citáty a memy o mierovom vzdelávaní: Bibliografia o mierovom vzdelávaní

„Citát“

„Vzdelávanie je tak neustále prepracovávané v praxi. Aby to tak bolo, musí sa stať. Je to „trvanie“ (v bergsonovskom zmysle slova) sa nachádza v súhre stálosti a zmeny protikladov. “

Prejdite na začiatok