Citáty a memy o mierovom vzdelávaní: Bibliografia o mierovom vzdelávaní

„Citát“

„Autentické oslobodenie - proces humanizácie - nie je ďalším vkladom, ktorý treba urobiť u mužov. Oslobodenie je prax: pôsobenie a reflexia mužov a žien na ich svet s cieľom ich transformácie. Tí, ktorí sa skutočne zasadzujú za vec oslobodenia, nemôžu akceptovať ani mechanistický koncept vedomia ako prázdnu nádobu, ktorú treba naplniť, ani použitie bankových metód dominácie (propaganda, slogany - vklady) v mene oslobodenia. “

Prejdite na začiatok