Citáty a memy o mierovom vzdelávaní: Bibliografia o mierovom vzdelávaní

Autor (ri): Paulo Freire

Nahrať súbor

„Citát“

„Z vedeckého hľadiska teda vyplýva neustále objasňovanie toho, čo v nás zostáva, keď sa pohybujeme po svete, hoci svet nevyhnutne nepovažujeme za objekt našej kritickej reflexie.“

Prejdite na začiatok