Citáty a memy o mierovom vzdelávaní: Bibliografia o mierovom vzdelávaní

Autor (ri): John Dewey

Nahrať súbor

„Citát“

„Viera, že všetko skutočné vzdelávanie vychádza zo skúsenosti, ešte neznamená, že všetky skúsenosti sú skutočne alebo rovnako poučné.“

Anotácia:

Tento citát sa nachádza na začiatku kapitoly 2 s názvom Potreba teórie zážitku. Po tom, čo prvá kapitola dôrazne zdôrazňuje „organické prepojenie vzdelávania a osobných skúseností“ (s. 25), v druhej kapitole skúma a objasňuje potrebu kvality týchto skúseností.

Prejdite na začiatok