Pedagógovia pre nenásilie

Názov programu / kurzu / školenia: Pedagógovia pre nenásilie

Organizácia / inštitúcia: Centrum pre nenásilie Metta

logo
Typ programu:

Opakujúci sa seminár / školenie

Educators for Nonviolence je projekt Centra nenásilnosti Metta. Predstavujeme si svet transformovaný vedomím skutočného potenciálu každého človeka, kde je všetok život posvätný a kde všetky naše sociálne systémy fungujú v súlade so zemou. Vidíme svet, v ktorom sa konflikt vyskytuje zriedka, a keď k nemu dôjde, dá sa vždy vyriešiť nenásilím.

Centrum Metta pre nenásilie poskytuje vzdelávacie zdroje o bezpečnom a efektívnom využívaní nenásilia s vedomím, že nejde o to, aby sa k moci dostala správna osoba, ale aby sa prebudila v ľuďoch správna sila. Posilňujeme vyšší obraz ľudstva a zároveň dávame ľuďom oprávnenie skúmať otázku: Ako funguje nenásilie a ako môžem aktívne prispieť k šťastnejšej a mierumilovnejšej spoločnosti?

Pedagógovia pre nenásilie poskytujú nástroje, zdroje a online kurzy.

Prejdite na začiatok