Vzdelávanie pre kultúru mieru - „IMAGINE“

Názov programu / kurzu / školenia: Vzdelávanie pre kultúru mieru - „IMAGINE“

Organizácia / inštitúcia: Asociácia pre historický dialóg a výskum (AHDR)

logo
Typ programu:

Opakujúci sa seminár / školenie

„Imagine“ je vzdelávací program zameraný na antirasistické vzdelávanie / vzdelávanie pre kultúru mieru, ktorý sa začal po mnohých mesiacoch úsilia a so súhlasom vedúcich predstaviteľov oboch komunít na ostrove zahájených v októbri 2017.

Podľa roku 2019 bolo v projekte Imagine vyškolených 4595 študentov v sprievode 497 učiteľov. Ďalších 254 učiteľov bolo vyškolených v mierovom vzdelávaní mono-komunálne aj bi-komunálne.

Program si kladie za cieľ zintenzívniť kontakt medzi týmito dvoma komunitami na Cypre a podporuje mier, porozumenie a protirasizmus na ostrove v kontexte holistického chápania kultúry mieru a nenásilia inšpirovanej dokumentmi, rezolúciou a akčnými plánmi OSN. . Naši tréneri spočiatku navštevujú triedy, ktoré majú záujem zúčastňovať sa na bikomunitných aktivitách, a vytvárajú bezpečné priestory pre diskusiu o stereotypoch, diskriminácii a rasizme ako súčasti prevládajúcej kultúry násilia. Dôležitým aspektom tejto aktivity je tiež príprava študentov na kontakt so spolužiakmi z inej komunity.

Prejdite na začiatok