Vzdelávací samit OSN: Príležitosť na vytvorenie globálneho riadenia zdola nahor

(Odovzdané z: Tlačová agentúra Inter Press Service. 10. augusta 2022)

By Simone Galimberti

KÁTHMANDU, Nepál, 10. august 2022 (IPS) – Nadchádzajúce summit o vzdelávaní, súčasť ambicióznej agendy generálneho tajomníka OSN, môže skutočne priniesť zodpovednosť a participáciu na nevyhnutne nových spôsoboch poskytovania vzdelávania v budúcnosti.

S horiacimi teplotami, nekontrolovanými plameňmi a záplavami, ktoré devastujú našu planétu, si milióny ľudí uvedomujú, že všetci zaplatíme vysokú cenu za nečinnosť v oblasti klímy.

Súčasná klimatická kríza prehlbuje ďalšiu núdzovú situáciu, ktorá nás všetkých stále ovplyvňuje, krízu verejného zdravia, ktorú naplno odhalila pandémia Covid.

Uprostred tohto pochmúrneho scenára sa medzinárodné spoločenstvo nemôže vzdať svojej povinnosti nielen posilniť globálny vzdelávací systém, ale ani svojej morálnej povinnosti prehodnotiť ho a znovu si ho predstaviť.

Hoci je ľahké kritizovať OSN ako systém neschopný efektívne riešiť tieto multidimenzionálne výzvy, nemôžeme len pochváliť generálneho tajomníka Antonia Guterresa za jeho ďalekozrakú víziu zapuzdrenú v jeho globálnom pláne, Naša spoločná agenda.

Je to odvážne vyhlásenie, ktoré obsahuje viacero návrhov vrátane ambiciózneho cieľa znovuobjavenia globálneho vzdelávania.

V tomto kontexte a v septembri bude OSN hostiť najdôležitejšie fórum na diskusiu o tom, ako sa vzdelávanie môže stať vláknom, ktoré môže vybaviť občanov sveta tými správnymi nástrojmi, aby prosperovali na skutočne udržateľnej a spravodlivej planéte.

 Summit o transformácii vzdelávania, ktorý sa má konať v OSN 19. septembra, by sa mal považovať za samostatné úsilie, pričom má byť začiatkom ambiciózneho globálneho brainstormingu. Je to zároveň vyvrcholenie niekoľkých ďalších významných udalostí v posledných rokoch.

V 2015 Incheonská deklarácia a akčný rámec poskytla víziu implementácie SDG 4, globálneho udržateľného cieľa zameraného na inkluzívne a kvalitné vzdelávanie.

Vieme, aké je to brutálne účinky pandémie boli na učiacich sa po celom svete, najmä v rozvojových a rozvíjajúcich sa krajinách.

Zoči-voči týmto výzvam, s celosvetovými titulkami zameranými na núdzové situácie v oblasti verejného zdravia a márne pokusy o vyjednanie prelomovej dohody o zmene klímy na COP 26, si len málokto všimol, že medzinárodné spoločenstvo sa snažilo konať.

V novembri 2021 sa zišla v Paríži na a Segment na vysokej úrovni stretnutia globálneho vzdelávania organizované UNESCO a vládou Francúzska. Výsledkom bolo Parížska deklarácia že nadväzuje na prácu predchádzajúceho samitu Mimoriadne zasadnutie Stretnutia globálneho vzdelávania (2020 GEM), ktorá sa konala v októbri 2020, poskytla jasnú výzvu na väčšie financovanie a silnejší globálny systém mnohostrannej spolupráce.

Skutočnosť, že sa naša pozornosť úplne upriamila na iné existenčné krízy, by nás nemala odradiť od zamyslenia sa nad tým, ako svetové médiá takéto udalosti zanedbávali a v dôsledku toho, ako málo sa diskutovalo o budúcnosti školstva.

Nehovorím len o diskusiách medzi odborníkmi na mieste, ale aj o diskusii, do ktorej sú zapojení učitelia aj študenti. Nadchádzajúci samit Transforming the Education Summit sa pokúsi tento nedostatok pozornosti a celkovo slabú angažovanosť medzi ľuďmi zvrátiť.

 Sekretariát podujatia, ktoré organizuje UNESCO, jedna z agentúr v rámci systému OSN, ktorej chýba finančná podpora, no napriek tomu sa ukazuje ako skutočná hodnota za peniaze, sa zo všetkých síl snaží umožniť globálnu konverzáciu o tom, aká by mala byť budúcnosť vzdelávania.

Práve v tomto presnom kontexte UNESCO vytvorilo interaktívne centrum vedomostí a diskusií, takzvaný Hub, ktorý sa, dúfajme, stane trvalou globálnou platformou pre globálnu diskusiu o vzdelávaní.

Predstavte si akúsi občiansku agoru, kde sa odborníci, študenti, rodičia, tvorcovia politík môžu podeliť o svoje osvedčené postupy a predložiť svoje názory na to, ako nadviazať na rozhodnutia, ktoré sa prijmú v septembri.

Je tiež mimoriadne pozitívne, že a Podujatie pred summitom na konci júna v Paríži vytýčil niektoré dôvody pre septembrové zhromaždenie, najmä preto, že aj mladí mali možnosť vystúpiť a podeliť sa o svoje názory.

Nejde o prvé zapojenie mladých ľudí, ale o plné zapojenie Úrad vyslanca generálneho tajomníka pre mládež pri príprave summitu Transforming the Education Summit by mohlo dôjsť k obratu, ktorý by sa posunul od obyčajných a symbolických záväzkov k skutočnej zdieľanej moci s mládežou.

To je dôvod, prečo existencia špecifického proces v rámci prípravy samitu, zameraného na mládež, je mimoriadne dôležitý a vítaný nielen preto, že prinesie špeciálnu deklaráciu, ale aj preto, že by sa potenciálne mohol stať priestorom, kde budú môcť mladí ľudia natrvalo počuť svoje hlasy a názory.

Nezabúdajme, že prebiehajúce prípravy pomohli oživiť výsledky „Reimagining our future together: Nová spoločenská zmluva o vzdelávaní” vyvinutý v priebehu dvoch rokov spoločnosťou Medzinárodná komisia pre budúcnosť vzdelávania, orgánu, ktorému predsedá prezident Sahle-Work Zewde z Etiópie, a zverejnené v roku 2021.

Je skutočne transformačný, pretože samotný názov je v súlade s ašpiratívnou víziou generálneho tajomníka Guterresa vytvoriť nová spoločenská zmluva.

Nová spoločenská zmluva v oblasti vzdelávania skutočne potrebuje prehodnotiť oblasti učenia a jeho stanovené, ale už zastarané ciele. Učenie by sa podľa tejto správy malo stať holistickým nástrojom na vytvorenie osobnej agentúry a udržateľného a spravodlivého rozvoja.

Napríklad vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju a celoživotné vzdelávanie spolu s globálnym občianstvom by sa malo prestať považovať za „pekné“, ale zaťažujúce.

Dnešné výzvy, vysvetľuje správa, sa musia zamerať na „znovuobjavenie vzdelávania“ a znalosti, ktoré poskytuje, musia byť „ukotvené v sociálnej, ekonomickej a environmentálnej spravodlivosti“.

Guterres múdro zamýšľa, že samit v septembri bude východiskovým bodom pre oveľa dlhší rozhovor, ktorý bude stavať na poznatkoch a poznatkoch, ktoré sa objavili v posledných rokoch.

Riadenie globálneho vzdelávacieho systému bude tiež ústredné a vďaka tomu budeme mať príležitosť nájsť kreatívne spôsoby, spôsoby, ktoré si len pred niekoľkými rokmi bolo možné predstaviť, ako zapojiť ľudí, najmä mladých.

Bez ohľadu na teraz vynaložené úsilie na vytvorenie povedomia a účasti na samite, bez ohľadu na to, aký inkluzívny bude proces mládeže, je ešte veľmi dlhá cesta k vytvoreniu priestorov, kde sa ľudia na mieste môžu skutočne zúčastniť.

Príliš málo ľudí si uvedomuje existenciu a Mechanizmus spolupráce globálneho vzdelávania pod vedením SDG4-Education 2030 Riadiaci výbor na vysokej úrovni patria sem aj zástupcovia mládeže a učitelia a mimovládne organizácie.

Hoci niet pochýb o tom, že takýto inkluzívny formát je sám osebe inovatívny, budúce výzvy si vyžadujú oveľa dostupnejšie a holistickejšie nastavenie.

Jedným z nich bola existencia globálneho mechanizmu zodpovednosti Kľúčové body diskutovali a objavili sa na konzultáciách s mládežou počas predsummitu v Paríži.

Riadiaci výbor na vysokej úrovni potrebuje nielen väčšiu viditeľnosť kvôli svojmu „politickému“ cieľu podnecovať globálnu pozornosť a povzbudzovať a ovplyvňovať globálnych lídrov, aby sa vzdelávanie mohlo stať globálnou prioritou na rovnakej úrovni opatrení v oblasti klímy a verejného zdravia.

Mala by mať tiež silnejšie zastúpenie mládeže, učiteľov a mimovládnych organizácií a môže sa rozvinúť do skutočného trvalého fóra pre diskusie a dokonca aj rozhodovanie.

Akokoľvek je ťažké si predstaviť nové globálne riadenie vzdelávania, potrebujeme priestor, virtuálny a formálne založený ako inštitúcia, kde sa stretávajú a rozhodujú nielen odborníci a zástupcovia vlád.

Priestor pre zodpovednosť, ale aj pre väčšiu participáciu.

K dosiahnutiu konsenzu o tom, ako bude vzdelávanie vyzerať v nasledujúcich rokoch, je ešte dlhá cesta, no niet pochýb o tom, že treba prijať odvážne rozhodnutia aj na prepracovanie jeho riadenia.

Summit Transforming the Education môže ohlasovať začiatok novej éry.

Médiá budú zohrávať osobitnú úlohu: nielen pri informovaní o samite a jeho ďalšom vývoji, ale aj pri poskytovaní hlasov mladým ľuďom a pri predkladaní najprogresívnejších myšlienok, ktoré by mali definovať, ako bude vzdelávanie formovať túto novú éru.

Simone Galimberti je spoluzakladateľom ENGAGE, neziskovej mimovládnej organizácie v Nepále. Píše o dobrovoľníctve, sociálnej inklúzii, rozvoji mládeže a regionálnej integrácii ako motore na zlepšenie života ľudí.

Pripojte sa ku kampani a pomôžte nám #SpreadPeaceEd!
Pošlite mi prosím e-maily:

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Povinné položky sú označené *

Prejdite na začiatok