#budovatelia mieru z juhu

Vojna a militarizmus: Medzigeneračný dialóg naprieč kultúrami

Webinár „Vojna a militarizmus: medzigeneračný dialóg naprieč kultúrami“, ktorý usporiadala organizácia World BEYOND War, skúmal príčiny a dôsledky vojny a militarizmu v rôznych prostrediach a predstavil inovatívne prístupy, ktoré sa používajú na podporu medzigeneračného úsilia o budovanie mieru vedeného mládežou na globálnom, regionálnom. na národnej a miestnej úrovni.

Policy Brief: iTalking Across generations on Education in Colombia

Od augusta do novembra 2021 organizovala Fundación Escuelas de Paz v Kolumbii prvý nezávislý latinskoamerický rozhovor Talking Across Generations on Education (iTAGe), v ktorom sa skúmala úloha vzdelávania pri podpore participácie mládeže a kultúry mieru, ako aj pri implementácii rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN. 2250 o mládeži, mieri a bezpečnosti. 

Mládež, mier a bezpečnosť - Príručka k programovaniu

OSN vypracovala príručku zameranú na zapojenie mladých ľudí do budovania mieru. Investície do kapacít, agentúrnych schopností a vedenia mladých budovateľov mieru môžu posilniť ich schopnosť spoločne viesť mierové úsilie a využívať svoje schopnosti na riešenie ďalších výziev, ktoré sa ich týkajú, a to počas aj po pandémii COVID-19.

Prejdite na začiatok