# ženy mier a bezpečnosť

COP27 Fails Women & Girls – Najvyšší čas predefinovať multilateralizmus (1. časť z 3)

Jednou z najzákernejších vlastností patriarchátu je to, že ženy sú vo verejnej sfére neviditeľné. Je samozrejmé, že na politických rokovaniach bude prítomných len málo ľudí, ak vôbec, a predpokladá sa, že ich perspektívy nie sú relevantné. Nikde to nie je zjavnejšie alebo nebezpečnejšie ako vo fungovaní medzištátneho systému, ktorý svetové spoločenstvo očakáva, že bude riešiť hrozby pre globálne prežitie, z ktorých najkomplexnejšou a najbližšou je hroziaca klimatická katastrofa. Veľvyslanec Anwarul Chowdhury jasne ilustruje problém rodovej nerovnosti štátnej moci (a korporátnej moci) v troch dobre zdokumentovaných článkoch o COP27, ktoré sú tu znovu uverejnené (toto je príspevok 1 z 3). Urobil veľkú službu pre naše chápanie významu rodovej rovnosti pre prežitie planéty.

COP27 Fails Women & Girls – Najvyšší čas predefinovať multilateralizmus (2. časť z 3)

Jednou z najzákernejších vlastností patriarchátu je to, že ženy sú vo verejnej sfére neviditeľné. Je samozrejmé, že na politických rokovaniach bude prítomných len málo ľudí, ak vôbec, a predpokladá sa, že ich perspektívy nie sú relevantné. Nikde to nie je zjavnejšie alebo nebezpečnejšie ako vo fungovaní medzištátneho systému, ktorý svetové spoločenstvo očakáva, že bude riešiť hrozby pre globálne prežitie, z ktorých najkomplexnejšou a najbližšou je hroziaca klimatická katastrofa. Veľvyslanec Anwarul Chowdhury jasne ilustruje problém rodovej nerovnosti štátnej moci (a korporátnej moci) v troch dobre zdokumentovaných článkoch o COP27, ktoré sú tu znovu uverejnené (toto je príspevok 2 z 3). Urobil veľkú službu pre naše chápanie významu rodovej rovnosti pre prežitie planéty.

COP27 zlyháva ženy a dievčatá – najvyšší čas predefinovať multilateralizmus (3. časť z 3)

Jednou z najzákernejších vlastností patriarchátu je to, že ženy sú vo verejnej sfére neviditeľné. Je samozrejmé, že na politických rokovaniach bude prítomných len málo ľudí, ak vôbec, a predpokladá sa, že ich perspektívy nie sú relevantné. Nikde to nie je zjavnejšie alebo nebezpečnejšie ako vo fungovaní medzištátneho systému, ktorý svetové spoločenstvo očakáva, že bude riešiť hrozby pre globálne prežitie, z ktorých najkomplexnejšou a najbližšou je hroziaca klimatická katastrofa. Veľvyslanec Anwarul Chowdhury jasne ilustruje problém rodovej nerovnosti štátnej moci (a korporátnej moci) v troch dobre zdokumentovaných článkoch o COP27, ktoré sú tu znovu uverejnené (toto je príspevok 3 z 3). Urobil veľkú službu pre naše chápanie významu rodovej rovnosti pre prežitie planéty.

Líšky a kurníky* – Úvahy o „zlyhaní žien, mierovej a bezpečnostnej agende“

Členské štáty OSN nesplnili svoje záväzky podľa rezolúcie BR OSN č. 1325 a mnohé ohlasované akčné plány boli prakticky odložené. Je však jasné, že neúspech nespočíva v programe Ženy, mier a bezpečnosť, ani v rezolúcii Bezpečnostnej rady, ktorá ho viedla, ale skôr medzi členskými štátmi, ktoré národné akčné plány skôr zavrhli ako implementovali. "Kde sú ženy?" opýtal sa nedávno hovorca Bezpečnostnej rady. Ako poznamenáva Betty Reardon, ženy sú na mieste a pracujú v priamych akciách na splnenie programu.

WAR: HerStory – Úvahy k Medzinárodnému dňu žien

8. marec je Medzinárodným dňom žien, zmysluplnou príležitosťou na zamyslenie sa nad možnosťami zrýchlenia rodovej rovnosti z lokálnej na globálnu. Globálna kampaň za mierovú výchovu podporuje skúmanie a činnosť zameranú na skúmanie vplyvu vojen na ženy a dievčatá, ako aj predstavovanie štruktúr, ktoré sa musia zmeniť, aby sa dosiahla ľudská rovnosť a bezpečnosť.

Medzinárodný deň žien

Medzinárodný deň žien sa v mnohých krajinách sveta oslavuje každoročne 8. marca. Je to deň, kedy sú ženy uznávané za ich úspechy bez ohľadu na rozdiely, či už národné, etnické, jazykové, kultúrne, ekonomické alebo politické.

Medzinárodný deň žien

Medzinárodný deň žien sa v mnohých krajinách sveta oslavuje každoročne 8. marca. Je to deň, kedy sú ženy uznávané za ich úspechy bez ohľadu na rozdiely, či už národné, etnické, jazykové, kultúrne, ekonomické alebo politické.

Certifikačný kurz na tému ŽENY, MIER A BEZPEČNOSŤ

Online kurz (3. – 18. decembra) je vlajkovou loďou kurzu Women's Regional Network, v ktorom majú vybrané účastníčky príležitosť komunikovať a byť mentorovanými mierovými praktikantkami, feministickými právnikmi a významnými aktivistkami nielen z južnej Ázie, ale aj z iných regiónoch sveta.

GCPE podpisuje Pakt o ženách, mieri a bezpečnosti a humanitárnych akciách. Prosím pridajte sa!

Keď sa globálna kampaň za vzdelávanie k mieru podpisuje na kompromise „Ženy, mier a bezpečnosť a humanitárne opatrenia (WPS-HA)“, prejavujeme svoju zodpovednosť ako účastníci globálnej občianskej spoločnosti, pôvod niektorých z najvýznamnejších medzinárodných noriem, ktoré vyzvať. GCPE vyzýva našich čitateľov a členov, aby vyzvali všetky organizácie občianskej spoločnosti, prostredníctvom ktorých pracujú, aby podpísali a pripojili sa k paktu.

Prejdite na začiatok