Akčné výstrahy

Odkaz všetkým členským štátom OSN a vedúcim predstaviteľom Organizácie Spojených národov (Ukrajina)

„Vojna na Ukrajine ohrozuje nielen trvalo udržateľný rozvoj, ale aj prežitie ľudstva. Vyzývame všetky národy, ktoré fungujú v súlade s Chartou OSN, aby dali diplomaciu do služieb ľudstva ukončením vojny prostredníctvom rokovaní skôr, ako vojna skončí nás všetkých. – Sieť riešení pre trvalo udržateľný rozvoj [Pokračovať v čítaní…]

Správy a najdôležitejšie udalosti

OSN naliehavo vyzýva, aby vyhlásilo Svetový deň vzdelávania o mieri

Veľvyslanec Anwarul K. Chowdhury, bývalý námestník generálneho tajomníka a vysoký predstaviteľ OSN a zakladateľ Globálneho hnutia za kultúru mieru, vystúpil s prejavom na Prvej výročnej konferencii o mierovom vzdelávaní, ktorú prakticky zorganizovala Nadácia The Unity Foundation a Peace Education Network. Organizátori konferencie podporujú program na vytvorenie „Globálneho dňa výchovy k mieru“. [Pokračovať v čítaní…]

Akčné výstrahy

Výzva k akcii: rezolúcia BR OSN 1325 ako nástroj na ochranu afganských žien

Členovia medzinárodnej občianskej spoločnosti tvrdia, že ľudské práva a bezpečnosť žien a dievčat musia byť neoddeliteľnou súčasťou akéhokoľvek postupu, ktorý sa OSN rozhodne prijať v Afganistane. Pozývame vás, aby ste sa pripojili k tomuto úsiliu. Podpisom tejto výzvy na ochranu afganských žien stanovte rezolúciu BR OSN č. 1325 ako prakticky uplatniteľnú medzinárodnú normu a uistite sa, že mierové jednotky sú pripravené dodržiavať jej zásady. [Pokračovať v čítaní…]