#Učíme Ukrajinu

Ukrajinský pacifista Jurij Šeljaženko o tom, ako podporiť mier

Yurii Sheliazhenko, výkonný tajomník Ukrajinského pacifistického hnutia, objasňuje dôležitosť mierovej výchovy na prekonanie strachu a nenávisti, prijatie nenásilných riešení a podporu rozvoja mierovej kultúry na Ukrajine. Skúma tiež problém militarizovaného globálneho poriadku a to, ako perspektíva nenásilného globálneho riadenia v budúcom svete bez armád a hraníc pomôže deeskalovať konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou a medzi východom a západom ohrozujúci jadrovú apokalypsu.

Ukončite vojnu, vybudujte mier

Ray Acheson tvrdí, že na to, aby sme čelili pribúdajúcim krízam na Ukrajine, musí skončiť vojna a vojnové profitovanie, musia sa zrušiť jadrové zbrane a musíme čeliť svetu vojny, ktorý bol zámerne vybudovaný na úkor mieru, spravodlivosti a prežitia.

Desať bodov o Ukrajine z hľadiska mierovej politiky

Werner Wintersteiner tvrdí, že aj po ruskom útoku je na Ukrajine mier jedinou možnosťou. Na základe jeho analýzy GCPE vyzýva čitateľov, aby zvážili perspektívu mierového výskumu, aby preskúmali, čo v súčasnej diskusii chýba, a zamysleli sa nad tým, že systémové zmeny môžu byť potrebné na dosiahnutie spravodlivého mierového urovnania.

Prejdite na začiatok