#tréning učiteľov

Umenie pre transformačné vzdelávanie: Príručka pre učiteľov zo siete pridružených škôl UNESCO

Táto príručka predstavuje model umenia pre transformačné vzdelávanie založený na výskume, priekopnícky prístup a nástroj myslenia pre učiteľov vyvinutý na základe údajov poskytnutých viac ako 600 učiteľmi zo siete pridružených škôl UNESCO z 39 krajín.

Umenie pre transformačné vzdelávanie: Príručka pre učiteľov zo siete pridružených škôl UNESCO Čítajte viac »

Vrátane transformatívneho vzdelávania do prípravy učiteľov: Sprievodca pre univerzity a inštitúcie pripravujúce učiteľov v arabskom regióne

Tento usmerňovací dokument je určený všetkým subjektom, ktoré majú na starosti prípravné vzdelávanie učiteľov (napr. katedry vzdelávania na vysokých školách a inštitúcie pripravujúce učiteľov) v arabskom regióne, ktoré majú záujem o zahrnutie transformačného vzdelávania do svojich programov.

Vrátane transformatívneho vzdelávania do prípravy učiteľov: Sprievodca pre univerzity a inštitúcie pripravujúce učiteľov v arabskom regióne Čítajte viac »

UNESCO školí učiteľov vo vzdelávaní pre mier a trvalo udržateľný rozvoj (EPSD) v Mjanmarsku

Anténna kancelária UNESCO v Yangone v Mjanmarsku vyškolila 174 pedagógov, študentov, tvorcov učebných osnov a školských administrátorov v oblasti vzdelávania pre mier a trvalo udržateľný rozvoj (EPSD). Školenie má za cieľ zvýšiť povedomie o predmete a vybudovať kompetencie učiteľov a pedagogických pracovníkov v EPSD v Mjanmarsku. 

UNESCO školí učiteľov vo vzdelávaní pre mier a trvalo udržateľný rozvoj (EPSD) v Mjanmarsku Čítajte viac »

Koncoročná úvaha o výchove k mieru v Indonézii

V roku 2023 čelil indonézsky vzdelávací sektor mnohým prípadom násilia, pričom od januára do septembra bolo na školách nahlásených 23 prípadov šikanovania, čo je údaj, o ktorom sa predpokladá, že nedostatočne vyjadruje skutočnú situáciu. Článok vyzýva na zamyslenie sa nad týmito otázkami z perspektívy mierových a nenásilných štúdií a nalieha na ďalšie kroky v nasledujúcom roku na zabezpečenie bezpečného vzdelávacieho prostredia v Indonézii.

Koncoročná úvaha o výchove k mieru v Indonézii Čítajte viac »

Rozlúštenie americkej hanby: Prijatie mierového vzdelávania uprostred školských vojen

Nedávna legislatíva viedla ku konfliktom vo vzdelávacích inštitúciách, potláčala diskusie o rozmanitosti a podporovala kultúrne a štrukturálne násilie. Riešenie týchto problémov prostredníctvom výchovy k mieru môže zmeniť školy na priestory osvietenia, porozumenia a mieru, zdôrazňujúc rešpekt a spoluprácu medzi kultúrami.

Rozlúštenie americkej hanby: Prijatie mierového vzdelávania uprostred školských vojen Čítajte viac »

Prejdite na začiatok