#tréning učiteľov

UNESCO zhromažďuje školiteľov učiteľov, aby presadzovali mierové vzdelávanie a predchádzali násilnému extrémizmu vo vzdelávaní učiteľov

Ministerstvo školstva a športu v Ugande realizuje projekt Mierové vzdelávanie a prevencia násilného extrémizmu s podporou Medzinárodného inštitútu pre budovanie kapacít UNESCO v Afrike. Dňa 29. júla sa v Kampale zorganizoval jednodňový workshop pre zapojenie zainteresovaných strán, ktorého cieľom bolo podeliť sa o skúsenosti s mierovou výchovou a prevenciou násilného extrémizmu vo vybraných inštitúciách na prípravu učiteľov v Ugande.

Príručka výchovy k mieru pre oblasť Veľkých jazier

Príručka výchovy k mieru je produktom regionálneho projektu mierovej výchovy Medzinárodnej konferencie v oblasti Veľkých jazier (ICGLR) a je určená učiteľom, facilitátorom, školiteľom a pedagógom, ktorí chcú začleniť mierovú výchovu do svojej práce a učebných osnov.

Profesijný rozvoj učiteľov pre mierové vzdelávanie (správa z webinára)

Oddelenie pre štúdium mieru a konfliktov Univerzity v Innsbrucku v Rakúsku usporiadalo 17. marca 2021 sympózium „Aktuálne trendy v súčasnom výskume mieru“. Šesť mierových výskumníkov sa podelilo o svoje skúsenosti s aktuálnymi trendmi v mierovom výskume a výzvami v tejto oblasti.

Prejdite na začiatok