#sociálna súdržnosť

Graines de Paix hľadá nového riaditeľa

Graines de Paix najíma svojho riaditeľa, aby viedol jej rastúce operácie. Bude zodpovedný za prevádzku a administratívu, bude riadiť zdravý rast organizácie v reakcii na súčasné spoločenské výzvy týkajúce sa vzdelávania a spoločenskej súdržnosti. Uzávierka prihlášok: 7. februára.

Komunitné vzdelávanie pre udržateľný rozvoj

S cieľom zdôrazniť tvorcom politík a ostatným zainteresovaným stranám široké a ďalekosiahle výhody komunitného vzdelávania, najmä vo svetle Agendy 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj, vydal inštitút UNESCO pre celoživotné vzdelávanie nový politický brief s názvom „Komunitné vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj. “ Táto stručná koncepcia predstavuje pokrok v šiestich zásadách činnosti zameraných na rozvoj úlohy komunitných vzdelávacích centier ako hlavného mechanizmu poskytovania komunitného učenia: reakcia, zapojenie, umožnenie, začlenenie, udržanie a transformácia.

Prejdite na začiatok