# budovanie mieru

Koncoročná recenzia LACPSA-Ghana

Rok 2023 predstavoval pre LACPSA-GHANA výzvy vrátane katastrof súvisiacich s klímou a násilných konfliktov. Ich úsilie zahŕňalo podporu nenásilia, zapojenie sa do komunity, vzdelávanie o klimatických zmenách a spoluprácu s médiami a záchrannými službami. Ich budúce zameranie je na zapojenie vzdelávacích inštitúcií a pokračovanie v úcte k priekopníkom mieru.

Koncoročná recenzia LACPSA-Ghana Čítajte viac »

Mimovládne organizácie počas Týždňa mieru 2023 (Nigéria) dávajú stovkám vnútorne vysídlených osôb možnosť mierového vzdelávania a náboženskej tolerancie.

Mimovládne organizácie v Kadune sa vydali na týždennú cestu, aby pestovali nádej a osvietenie a podporovali výchovu k mieru medzi vnútorne vysídlenými osobami (IDP).

Mimovládne organizácie počas Týždňa mieru 2023 (Nigéria) dávajú stovkám vnútorne vysídlených osôb možnosť mierového vzdelávania a náboženskej tolerancie. Čítajte viac »

Prejdite na začiatok