# mierová výchova

Úspešnosť mierových štúdií po konflikte spočíva na učiteľských učiteľoch

V posledných rokoch sa v krajinách po ukončení konfliktu stalo bežnou praxou zaviesť do školských osnov kurzy mierového vzdelávania alebo kurzov ľudských práv. Bohužiaľ, učitelia v postkonfliktných situáciách môžu niesť hlboké psychologické jazvy a predsudky. Pokiaľ nebudú mať potrebnú podporu pri riešení týchto problémov, je nepravdepodobné, že budú efektívni pri uskutočňovaní kurzu mierového vzdelávania.

V Kirkúku buduje tímová práca toleranciu

UNICEF reaguje na trenie a nedostatok v Kirkúku zavedením programu na podporu mieru a tolerancie, ktorý sa začína v školách. „Je nevyhnutné, aby bolo vzdelávanie spravodlivé a aby školy boli citlivé na konflikty, aby mohli presadzovať mier,“ hovorí Kelsey Shanks, konzultant UNICEF.

Meranie výchovy k globálnemu občianstvu: Súbor postupov a nástrojov

Tento súbor nástrojov je výsledkom spoločného úsilia pracovnej skupiny pre globálne občianske vzdelávanie (GCED-WG), kolégia 90 organizácií a odborníkov, ktoré spoločne zvolala Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), Centrum pre Universal Education (CUE) at the Brookings Institution, and the United Nations General's Global Education First Initiative Youth Advocacy Group (GEFI-YAG).

Prejdite na začiatok