#Mexiko

Hľadáme mier v národných učebných osnovách Mexika

Táto štúdia pomocou obsahovej analýzy hodnotí národné učebné osnovy Mexika pre tri zložky nájdené v mierových vzdelávacích programoch: rozpoznávanie násilia; nenásilné riešenie konfliktov; a vytváranie podmienok pozitívneho mieru.

Vzdelanie je kľúčom k odstráneniu násilia páchaného na ženách na Yucatáne (Mexiko)

„Vláda Yucatán prostredníctvom riadneho školenia a posilňovania nástrojov pre ľudí pracujúcich na odstránenie násilia páchaného na ženách dodržiava zásady Agendy 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj,“ uviedla vedúca Generálneho sekretariátu vlády María Fritz Sierra. na záver workshopu „Výchova k mieru, transformácia konfliktov, prelomenie cyklov násilia“.

Transformačné skúsenosti študentov Kroc v Sinaloa (Mexiko)

Študenti magisterského programu mier a spravodlivosť a magisterského programu sociálnych inovácií na Škole mierových štúdií Joana B. Kroca na univerzite v San Diegu absolvovali posledný zo šiestich modulov vo svojom certifikačnom programe Applied Peace Education v Culiacáne v Sinaloa. Pripojili sa k viac ako 100 miestnym mladým vodcom na semester seminárov, workshopov a projektov spolupráce v epicentre mexickej drogovej vojny.   

Prejdite na začiatok