#Japan

Výučba mieru z Tales of City: Peace Education through the Memoryscapes of Nagasaki

Do akej miery môžu spomienky mesta prispieť k výchove k mieru? Tento príspevok od Patporna Phoothonga tvrdí, že naratívy vytvárajú aj ničia imaginárov mieru. Ak sa múzeám mieru nepodarí vytvoriť efektívnu víziu mieru, znižuje sa ich to na úroveň historických múzeí. Tento výskum je ukončený identifikáciou faktorov, ktoré podporujú realizáciu mierového vzdelávania v mierových múzeách.

Prejdite na začiatok