# Islam

Nová kniha: Mier a zmierenie v medzinárodnom a islamskom práve

„Mier a zmierenie v medzinárodnom a islamskom práve“ skúma synergie a rozdiely medzi dvoma systémami medzinárodného a islamského práva v oblasti riešenia konfliktov so zameraním na vybrané konfliktné miesta na celom svete; spolu s prepojením s medzinárodnými humanitárnymi normami, normami v oblasti ľudských práv, zmluvami a osvedčenými postupmi vis a vis skúmanie inovatívnych konceptov, ako je teodiplomacia, ako prostriedkov na uľahčenie mierového riešenia konfliktu.

Záverečné komuniké z mimoriadneho zasadnutia výkonného výboru OIC na tému „Najnovší vývoj a humanitárna situácia v Afganistane“

„[OIC] nalieha na de facto afganské úrady, aby umožnili ženám a dievčatám uplatňovať svoje práva a prispeli k rozvoju afganskej spoločnosti v súlade s právami a povinnosťami, ktoré im garantuje islam a medzinárodné právo v oblasti ľudských práv. Bod 10, Komuniké Organizácie islamskej spolupráce.

Mierová výchova v Indonézii

Muhammad Syawal Djamil navrhuje, že mierovú výchovu, zakorenenú v islamských princípoch, možno zasiať prostredníctvom rodinných a vzdelávacích inštitúcií v Indonézii, aby sa podporilo povedomie o dôležitosti mieru a aby sa podporil rozvoj civilizovanej a spravodlivej spoločnosti.

V čase islamofóbie učte zložito

Pri výučbe o Blízkom východe a severnej Afrike sú učitelia z USA často konfrontovaní s nedostatkom presných a presných materiálov o histórii, politike a obyvateľoch regiónu. Táto kríza kritického vedomia sa zhmotňuje hlavne prostredníctvom dvoch opakujúcich sa naratívov, ktoré kolujú v médiách hlavného prúdu, v politickom diskurze a v populárnej kultúre: „Islam ako protizápadný“ a konflikt vyvolaný „starou nenávisťou“. Tieto príbehy spolupracujú na vytvorení jednorozmernej koncepcie MENA, ktorá zase podporuje rastúcu islamofóbiu v školách a spoločnosti v USA.

Prejdite na začiatok