# vzájomná závislosť

Ľudské spojenie vytvorené v ľudskom utrpení

Prehliadaným prvkom v zážitku COVID je to, ako nás môže viesť k úvahám o ľudských spojeniach, ktoré nás prenášajú cez utrpenie, čo nám dáva skutočný fyzický pocit, že sme členmi jednej ľudskej rodiny, ktorí sa o seba dokážu postarať tak, ako musíme. ak má rodina prežiť. Tento príspevok je živým príkladom takejto skúsenosti.

Manifest za novú normálnosť

V tomto stretnutí Corona predstavujeme Manifest pre novú normálnosť, kampaň Latinskoamerickej rady pre mierový výskum (CLAIP), ktorej účelom je generovať prúd kritického názoru na normálnosť pred pandémiou. Cieľom tejto kampane je tiež stimulovať záväzok občanov k participatívnemu budovaniu novej spravodlivej a nevyhnutnej normality prostredníctvom vedomia a kolektívnej reflexie.

Prejdite na začiatok