Záchrana mierového vzdelávania: Prípad Izraela

V tomto článku Nurit Basman-Mor hodnotí prijaté praktiky výchovy k mieru a navrhuje možné vysvetlenie neúspechu týchto praktík.