#Vo Factis Pax

Špeciálne vydanie časopisu In Factis Pax založeného na Medzinárodnom inštitúte pre mierové vzdelávanie v roku 2022 v Mexiku

Téma tohto špeciálneho dvojjazyčného (španielsko/anglického) vydania „Weaving Together Intercultural Peace Learning“ je odvodená z procesu spolupráce pri formulovaní hlavného prieskumu pre Medzinárodný inštitút pre mierové vzdelávanie (IIPE) Mexiko 2022. Táto téma sa týka koncepčných porozumení a transformačné postupy na podporu konštruktívnej vzájomnej prepojenosti a vzájomnej závislosti pre mierové učenie, ktoré skúmajú rovnováhu medzi procesmi sentipensar (pocit-myslenie) a kognitívno-emocionálnymi procesmi.

Špeciálne vydanie časopisu In Factis Pax založeného na Medzinárodnom inštitúte pre mierové vzdelávanie v roku 2022 v Mexiku Čítajte viac »

Najnovšie vydanie „In Factis Pax: Online Journal of Peace Education and Social Justice“ je teraz k dispozícii (otvorený prístup)

In Factis Pax je recenzovaný online časopis o mierovom vzdelávaní a sociálnej spravodlivosti s otvoreným prístupom. Teraz je k dispozícii nové číslo: Vol. 16, č. 2, 2022.

Najnovšie vydanie „In Factis Pax: Online Journal of Peace Education and Social Justice“ je teraz k dispozícii (otvorený prístup) Čítajte viac »

Prejdite na začiatok