# humanitárne záležitosti

Záverečné komuniké z mimoriadneho zasadnutia výkonného výboru OIC na tému „Najnovší vývoj a humanitárna situácia v Afganistane“

„[OIC] nalieha na de facto afganské úrady, aby umožnili ženám a dievčatám uplatňovať svoje práva a prispeli k rozvoju afganskej spoločnosti v súlade s právami a povinnosťami, ktoré im garantuje islam a medzinárodné právo v oblasti ľudských práv. Bod 10, Komuniké Organizácie islamskej spolupráce.

Práva žien NESMÚ byť predmetom vyjednávania medzi Talibanom a medzinárodným spoločenstvom

Keďže pokračujeme v sérii o zákazoch Talibanu v oblasti vzdelávania a zamestnávania žien, pre naše pochopenie a ďalšie kroky je nevyhnutné, aby sme priamo počuli od afganských žien, ktoré najlepšie vedia, aké škody tieto zákazy spôsobujú; nielen na postihnuté ženy a ich rodiny, ale na celý afganský národ. Toto vyhlásenie koalície afganských ženských organizácií plne popisuje tieto škody.

Diplomatická akadémia Emirates v Spojených arabských emirátoch hľadá profesora - humanitárne a / alebo rozvojové štúdie

Emirates Diplomatic Academy (EDA) plánuje predstaviť nový magisterský program v humanitárnych akciách a rozvoji a prijíma dve nové fakulty na plný úväzok, ktoré by navrhovali a uskutočňovali niektoré z týchto kurzov, slúžili ako poradcovia študentom a poskytovali kurzy v iných programoch. . Uzávierka prihlášok: 2. decembra 2019.

Nová publikácia - Správa zo stretnutia fóra z Osla 2016

Fórum Oslo, ktoré organizuje Centrum pre humanitárny dialóg (HD) a Kráľovské nórske ministerstvo zahraničných vecí, pravidelne zvoláva mediátorov konfliktov, tvorcov mieru, osoby s rozhodovacími právomocami na vysokej úrovni a kľúčových aktérov mierového procesu v rámci série neformálnych a diskrétnych ústupkov. Zastrešujúcou témou podujatia v roku 2016 bolo „Adaptácia na nové prostredie konfliktov“, ktoré odráža naliehavé výzvy, ktorým čelia mediátori v reakcii na meniacu sa tvár konfliktu.

Prejdite na začiatok