Správy a najdôležitejšie udalosti

Povinné čítanie pre globálnych občanov: Pridelené všetkým mierotvorcom 10. decembra 1948

Deň ľudských práv sa každoročne oslavuje 10. decembra – v deň, keď Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov prijalo v roku 1948 Všeobecnú deklaráciu ľudských práv. Tohtoročná téma súvisí s „Rovnosťou“ a článkom 1 Všeobecnej deklarácie ľudských práv – „Všetky ľudské bytosti sa rodia slobodné a rovné v dôstojnosti a právach.“ [Pokračovať v čítaní…]

Akčné výstrahy

Občianska spoločnosť naďalej vyzýva svetové spoločenstvo k činnosti v Afganistane

Keďže osud Afganistanu spadá do stále silnejších rúk Talibanu, Medzinárodná občianska spoločnosť naďalej vyzýva na prijatie opatrení na zmiernenie ľudského utrpenia a zachovanie možností mieru. Odporúčame všetkým členom GCPE, aby našli akciu alebo opatrenia, ktorými by vyzvali svoje vlády a predstaviteľov OSN, aby sa zaoberali otázkou ľudských práv a mieru v Afganistane. [Pokračovať v čítaní…]