# výchova k ľudským právam

Povinné čítanie pre globálnych občanov: Pridelené všetkým mierotvorcom 10. decembra 1948

Deň ľudských práv sa každoročne oslavuje 10. decembra – v deň, keď Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov prijalo v roku 1948 Všeobecnú deklaráciu ľudských práv. Tohtoročná téma súvisí s „Rovnosťou“ a článkom 1 Všeobecnej deklarácie ľudských práv – „Všetky ľudské bytosti sa rodia slobodné a rovné v dôstojnosti a právach.“

Prejdite na začiatok