Výchova k ľudským právam: kľúčové faktory úspechu

Štúdia zistila, že HRE môže mať pozitívny vplyv na znalosti a chápanie ľudských práv študentov, ako aj na ich postoje a správanie. Je to základný zdroj pre zainteresované strany v oblasti vzdelávania, ktoré chcú propagovať HRE na všetkých úrovniach spoločnosti a prostredníctvom objektívu celoživotného vzdelávania.

Výchova k ľudským právam: kľúčové faktory úspechu Čítajte viac »