Správy a najdôležitejšie udalosti

Jedinečná príležitosť oživiť celosvetový konsenzus o výchove k mieru a ľudským právam (UNESCO)

Generálna konferencia UNESCO oficiálne schválila návrh na revíziu Odporúčania z roku 1974 týkajúceho sa výchovy k medzinárodnému porozumeniu, spolupráci a mieru a výchovy k ľudským právam a základným slobodám. Revidované odporúčanie bude odrážať rozvinuté chápanie vzdelávania, ako aj nové hrozby pre mier, smerom k poskytovaniu medzinárodných noriem na podporu mieru prostredníctvom vzdelávania. Globálna kampaň za mierovú výchovu prispieva k vývoju technickej poznámky, ktorá podporí proces revízie. [Pokračovať v čítaní…]

osnovy

Manifest Álp-Jadran: Nová politika pre svet po COVID

Toto spojenie Corona predstavuje Alpsko-jadranský manifest, vyhlásenie regionálnej cezhraničnej spolupráce a občianskeho zámeru. Tento manifest ustanovuje „ciele a procesy prekračujúce rozchody a odcudzenia, ktoré poškodzujú možnosti mieru v súčasných medzinárodných štruktúrach.“ Zdieľame tento manifest ako potenciálny vzdelávací rámec vhodný pre kozmopolitnú víziu mieru a globálneho občianskeho vzdelávania. [Pokračovať v čítaní…]