# rodová spravodlivosť

Tretia globálna mierová konferencia – Posilnenie našej komunity na budovanie mieru

Pripojte sa 4. marca 2023 k Asociácii absolventov Rotary Peace Fellow Alumni Association na tretej 24-hodinovej online globálnej mierovej konferencii: vzrušujúce, interaktívne stretnutie provokatérov, budovateľov mieru a bežných ľudí, ktorí budujú mier vo svojich sférach vplyvu. 

Tretia globálna mierová konferencia – Posilnenie našej komunity na budovanie mieru Čítajte viac »

Medzinárodná letná konferencia Georga Arnholda 2023: Vzdelávacia spravodlivosť a udržateľný mier

Leibnizov inštitút pre vzdelávacie médiá | Inštitút Georga Eckerta s potešením oznamuje výzvu na predkladanie príspevkov na tohtoročnú medzinárodnú letnú konferenciu Georga Arnholda, ktorá sa bude konať v Leibnizovom inštitúte pre vzdelávacie médiá v nemeckom Braunschweigu od 26. do 29. júna 2023.

Medzinárodná letná konferencia Georga Arnholda 2023: Vzdelávacia spravodlivosť a udržateľný mier Čítajte viac »

COP27 Fails Women & Girls – Najvyšší čas predefinovať multilateralizmus (1. časť z 3)

Jednou z najzákernejších vlastností patriarchátu je to, že ženy sú vo verejnej sfére neviditeľné. Je samozrejmé, že na politických rokovaniach bude prítomných len málo ľudí, ak vôbec, a predpokladá sa, že ich perspektívy nie sú relevantné. Nikde to nie je zjavnejšie alebo nebezpečnejšie ako vo fungovaní medzištátneho systému, ktorý svetové spoločenstvo očakáva, že bude riešiť hrozby pre globálne prežitie, z ktorých najkomplexnejšou a najbližšou je hroziaca klimatická katastrofa. Veľvyslanec Anwarul Chowdhury jasne ilustruje problém rodovej nerovnosti štátnej moci (a korporátnej moci) v troch dobre zdokumentovaných článkoch o COP27, ktoré sú tu znovu uverejnené (toto je príspevok 1 z 3). Urobil veľkú službu pre naše chápanie významu rodovej rovnosti pre prežitie planéty.

COP27 Fails Women & Girls – Najvyšší čas predefinovať multilateralizmus (1. časť z 3) Čítajte viac »

COP27 Fails Women & Girls – Najvyšší čas predefinovať multilateralizmus (2. časť z 3)

Jednou z najzákernejších vlastností patriarchátu je to, že ženy sú vo verejnej sfére neviditeľné. Je samozrejmé, že na politických rokovaniach bude prítomných len málo ľudí, ak vôbec, a predpokladá sa, že ich perspektívy nie sú relevantné. Nikde to nie je zjavnejšie alebo nebezpečnejšie ako vo fungovaní medzištátneho systému, ktorý svetové spoločenstvo očakáva, že bude riešiť hrozby pre globálne prežitie, z ktorých najkomplexnejšou a najbližšou je hroziaca klimatická katastrofa. Veľvyslanec Anwarul Chowdhury jasne ilustruje problém rodovej nerovnosti štátnej moci (a korporátnej moci) v troch dobre zdokumentovaných článkoch o COP27, ktoré sú tu znovu uverejnené (toto je príspevok 2 z 3). Urobil veľkú službu pre naše chápanie významu rodovej rovnosti pre prežitie planéty.

COP27 Fails Women & Girls – Najvyšší čas predefinovať multilateralizmus (2. časť z 3) Čítajte viac »

Občianska spoločnosť ako oblasť úsilia žien o rovnosť

Na celom svete sú práva žien nadradené vzostupom autoritárskych ideológií. Afganské ženy za posledný rok čelili obzvlášť tvrdej forme tohto patriarchálneho potláčania ľudskej rovnosti žien. Ako je dokázané v dvoch tu uverejnených bodoch, preukázali osobitnú odvahu a občiansku iniciatívu, keď žiadali, aby ich práva boli neoddeliteľnou súčasťou pozitívnej budúcnosti ich krajiny.

Občianska spoločnosť ako oblasť úsilia žien o rovnosť Čítajte viac »

Špeciálny Deň Zeme vyzýva na príspevky do zväzku, ktorý nanovo definuje globálnu bezpečnosť z feministickej perspektívy

Redefinícia bezpečnosti vykonaná v tomto zväzku bude zameraná na Zem v jej koncepčných prieskumoch a zaradená do kontextu existenčnej hrozby klimatickej krízy. Základným predpokladom prieskumov je, že musíme zásadne zmeniť naše myslenie o všetkých aspektoch bezpečnosti; v prvom rade o našej planéte a o tom, aký vzťah k nej má ľudský druh. Návrhy sa podávajú 1. júna.

Špeciálny Deň Zeme vyzýva na príspevky do zväzku, ktorý nanovo definuje globálnu bezpečnosť z feministickej perspektívy Čítajte viac »

Výzva na príspevky do zväzku, ktorý nanovo definuje bezpečnosť, „Pohľady feministiek na globálnu bezpečnosť: Čeliť konvergentným existenčným krízam“

Táto zbierka bude skúmať feministické bezpečnostné perspektívy a potenciálne stratégie zmeny na transformáciu globálneho bezpečnostného systému z endemického konfliktu/krízy na stabilnú ľudskú bezpečnosť konzistentnú na základe ekologického zdravia a ľudskej činnosti a zodpovednosti. Návrhy sa podávajú 15. mája.

Výzva na príspevky do zväzku, ktorý nanovo definuje bezpečnosť, „Pohľady feministiek na globálnu bezpečnosť: Čeliť konvergentným existenčným krízam“ Čítajte viac »

WAR: HerStory – Úvahy k Medzinárodnému dňu žien

8. marec je Medzinárodným dňom žien, zmysluplnou príležitosťou na zamyslenie sa nad možnosťami zrýchlenia rodovej rovnosti z lokálnej na globálnu. Globálna kampaň za mierovú výchovu podporuje skúmanie a činnosť zameranú na skúmanie vplyvu vojen na ženy a dievčatá, ako aj predstavovanie štruktúr, ktoré sa musia zmeniť, aby sa dosiahla ľudská rovnosť a bezpečnosť.

WAR: HerStory – Úvahy k Medzinárodnému dňu žien Čítajte viac »

Afganská žena vyzýva americké ženy k solidarite

Tento otvorený list od jednej profesionálnej ženy k druhej, afganskej univerzitnej administrátorke, by mal vyzvať všetky americké ženy, aby sa postavili proti dôsledkom opustenia tých, ktorí sú pripravení viesť Afganistan ku konštruktívnemu členstvu vo svetovom spoločenstve: vzdelané, nezávislé ženy zodpovedné za zisky v sociálna rovnosť teraz pošliapaná Talibanom. S pomocou Úradu Bieleho domu, ktorý je zodpovedný za rodové otázky, bol do kancelárie viceprezidenta doručený pôvodný, nerealizovaný list adresovaný viceprezidentke Kamale Harrisovej. Dúfame, že sa bude čítať a diskutovať aj v kurzoch mierových štúdií a mierovej výchovy, aby poskytli hlas nevýslovným ženám v Afganistane za rovnakých okolností ako spisovateľka, z ktorých niektoré dúfame, že si nájdu miesto na našich vysokých školách a univerzitách.

Afganská žena vyzýva americké ženy k solidarite Čítajte viac »

Zodpovednosť prekonáva beztrestnosť

Beztrestnosť za trestné činy na ženách je spochybňovaná celosvetovými ženskými hnutiami, ktoré sa mobilizujú, aby nahradili beztrestnosť zodpovednosťou, o čom svedčí aj nedávne rozhodnutie súdu v Keni. Tento článok skúma problematiku beztrestnosti a úlohu mierového vzdelávania pri presadzovaní zodpovednosti prostredníctvom opatrení občanov.

Zodpovednosť prekonáva beztrestnosť Čítajte viac »

Prejdite na začiatok