#vzdelávacie financovanie

Správa UNICEF: riešenie krízy učenia - naliehavá potreba lepšieho financovania vzdelávania pre najchudobnejšie deti

UNICEF zverejnil nové údaje, ktoré poukazujú na veľké nezrovnalosti v spôsobe rozdeľovania financovania verejného školstva, pričom vzdelávanie pre deti z najbohatších 20 percent domácností má pridelenú takmer dvojnásobnú sumu financovania vzdelávania ako deti z najchudobnejších 20 percent domácností. Údaje tiež ukazujú, že takmer každé tretie dospievajúce dievčatá z najchudobnejších domácností na svete nikdy nechodilo do školy.

Prejdite na začiatok