# vzdelávacia spravodlivosť

Univerzitné centrum pre sociálnu spravodlivosť v Georgetowne hľadá asistenta riaditeľa pre programy spravodlivého vzdelávania

Centrum pre sociálnu spravodlivosť na Georgetownskej univerzite hľadá asistenta riaditeľa pre programy spravodlivosti vo vzdelávaní, aby dohliadal na mentorov a koučoval študentov Georgetownu v oblasti služieb a príležitostí v oblasti sociálnej spravodlivosti prostredníctvom gramotných, matematických a prírodovedných programov zameraných na PK3 cez mládež 5. ročníka.

Výchova k ľudským právam: teória, výskum, prax

Spojením hlasov vedúcich a výskumných pracovníkov, ktorí sa hlboko angažujú v porozumení politiky a možností výchovy k ľudským právam ako oblasti skúmania, formuje výchova k ľudským právam Monisha Bajaj naše chápanie postupov a procesov v tejto disciplíne a demonštruje spôsoby, akými sa táto oblasť stala. sa vyvinula do zmysluplnej konštelácie štipendia, politiky, kurikulárnej reformy a pedagogiky. Príspevky priekopníkov v tejto oblasti, ako aj začínajúcich vedcov, tvoria túto základnú učebnicu.

Prejdite na začiatok